Ul. Piotrkowska 93/8 90-423 Łódż Poland Nanocoating Grupa Stilettorun Sp. z o. o NIP 7010025258 REGON 14059451
Polish
Nano Coating Poland is a high tec startup run by a team of experienced professionals.
Zacznij oszczędzać na paliwie od 1.000 nawet do 2.700 zł * Pozwól twojemusilnikowi jeździć płynnie, ekologicznie i z większą mocą.  * Zależy od stopnia zużycia paliwa
Angielski
OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
BUY NOW!
EKOLOGICZNA JAZDA
WIĘCEJ MOCY
START SAVING TODAY
jest najbardziej nowoczesnym dodatkiem do oleju silnikowego na benzynę, diesel i gaz. Nano-cząsteczki wygładzają wewnętrzną powierzchnię wszystkich ruchomych części. W rezultacie prowadzi to do lepszej pracy silnika, większej mocy, mniejszego zanieczyszczenia środowiska oraz znacznie niższych kosztów zużycia paliwa.
Prosty sposób aby zaoszczędzić Twoje pieniądze Grupa Strona główna Okrycia Anty Graffiti Konsument Praca Wideo Prasa Kontakt Nano Okrycia Polska początkującą firmą w dziale high-tech kierowana przez międzynarodowy zespół doświadczonych profesjonalistów. Okrywamy nowatorsko nano technologię. Nasze produkty zmienią świat. Zmienimy twój świat Szkło Wiele budynków jest projektowanych z dużą ilością szkła. Niektóre są nim całe pokryte. To wygląda świetnie, ale tylko wtedy, gdy jest czyste i nieskazitelne. Więc co najmniej cztery lub pięć razy do roku cały budynek musi być umyty. Przynosi to wielki rachunek. Z naszymi nanookryciami dla szkła zrobimy jej powierzchnię ekstremalnie gładką. Woda nie będzie już przylegać do szorstkich powierzchni nieokrytego szkła. Także brud, jak piasek czy sadza nie przylgnie już do szkła. Więc czyszczenie budynku będzie mogło się odbywać tylko raz do roku. Jeśli musisz płacić duże rachunki za czyszczenie skontaktuj się z nami, a my obliczymy ile twoja firma będzie mogła zarobić każdego roku. Twój silnik ma doży ruchomych części, które są pokryte olejem silnikowym. Teraz z pomocą naszej nanotechnologii możemy pokryć te ruchome części i sprawić, aby były super gładkie. Zmniejsza to o wiele tarcie w silniku co z kolei prowadzi do zwiększenia wydajności silnika, a tym samym zmniejsza zużycie paliwa. Pomoże ci to zaoszczędzić wiele pieniędzy. Nasz specjalnie rozwinięte nanotechnologiczne okrycia wytrzymają 30.000 kilometrów lub do zmiany oleju. Okrycie sprawi, że twój silnik będzie działał 20% bardziej sprawnie. Oblicz oszczędność Calculate your savings What is your average use?  Jaki jest twój średni użytek? sportowy kierowca – średni kierowca – świadomy kierowca używasz każdy - kilometr Wydasz na benzynę lub olej napędowy niesamowitą sumę: You will spend on petrol or diesel Ponad 20% oszczędności Kup butelkę Ultra Engine Enchancer (Ultra Wzmacniacz Silnika) i za jedyne 135 zł abyś mógł zaoszczędzić: Przepraszam panie Banksy Wszystkie gładkie powierzchnie: Szkło Metal Pleksiglas Nasze nanotechnologiczne okrycie uchroni twój dobytek przed artystami bez płótna. W tej chwili możemy uchronić każdą gładką powierzchnię. Ale pracujemy także nad okryciami dla ścian. Jeśli chcesz być na bieżąco wyślij do nas maila… Pisz do nas w każdej sprawie: Wszystkie kamienne materiały mogą być pokryte. Marmur, naturalne kamienie, chodniki, ściany i beton. Dla wewnątrz i na zewnątrz. Aby przeciwdziałać zabrudzeniom i czyścić z dużą łatwością. Z naszym okryciem szkło nie będzie już więcej przyciągać wody. Znaczy to, że brud także będzie spływał za każdym razem, gdy pada. Doskonałe rozwiązanie dla szkła w każdych warunkach. Metal pokryty naszym nano okryciem pozostanie ładny i lśniący. Już bez brudu i odcisków palców. Działa tak samo dobrze wewnątrz jak i na zewnątrz. Wszystkie gładkie substancje mogą być teraz chronione przed graffiti przez nasze permanentne okrycia. Plastik, metal i powierzchnie szklane nie będą już atakowane. Oszczędzaj środowisko, oszczędzaj swój silnik, spraw by pracował o wiele gładziej i powiększ jego moc. Ale co najważniejsze zmniejsz około 10-20% swoje rachunki na stacji benzynowej. Dla silników benzynowych i diesla. Z naszymi okryciami drewno jest chronione przed przedostawaniem się wody. Nie będzie już plam z wody i porostu grzybów i glonów. Drewno będzie wyglądało jak nowe przez co najmniej 10 lat. Nano Coating is an high tec startup run by a team of experienced professionals. A division of Home Coatings Anti Graffiti Consumer Jobs Video Press Contact Nano Coating Poland is a high-tec startup run by a international team of experienced professionals. We are coating with cutting edge nano technology. Our products will change the world. We will change your world. Glass Many buildings are designed with lots of glass. Some are made completely of glass skirtings. It looks great, but only if it is clean and immaculate. So at least four to five times a year a building needs washing. A big bill annually. With our nanaocoating for glass we make the surface of the glass extremely smooth. Water will no longer stick to the rough surface of non-coated glass. And also dirt, like sand and soot, will no longer stick to the glass. So cleaning of the building can be done just once a year. If you are in charge of the cleaning bill contact us for an estimate of what your company can save each year on the cleaning bill. Your engine has many moving parts that are lubricated by your motor oil. Now with the aid of our nanotechnology we can coat the moving parts and make them move super smooth. That reduces the friction in the engine a lot and so increase the total performance of the engine, yet at the same time, lowering the fuel consumption. And that will safe you a lot of money. Our specially developed nanotech coating will last for sure 30.000 kilometers, or when you have to change your oil. The coating will make your engine run up to 20% more efficient! Calculate your savings What is your average use?  sporty driver - average driver - conscious driver you use every - kilometer You will spend on petrol or diesel the incredible amount of: Up to 20% saving Buy a bottle of Ultra Engine Enhancer for only 135 PLN and you could safe: Sorry mr. Banksy All smooth surfaces: Glass Metals Plexiglass Our nanotec coating will protect your property from any artist short of a canvas. At the moment we can protect all smooth surfaces. But we are working on a coating for walls ass well. If you want to keep informed mail us… Please feel free to get in contact us by any means: All stone materials can be coated. Marble, natural stones, pavements walls and concrete. Both for inside and outside use. in order to protect it from getting dirty and to get clean again real easy. With our coating glass is no longer adhesive to water. That means that also the dirt will drop of everytime it rains. Cleaner looking glass and very easy to clean. A perfect solution for all glass where ever used. Metal treated with our nano coating will stay nice and shiny. No more dirt and or fingerprints. Works perfect both inside as well as outside metal surfaces. All smooth surfaces can be protected now from graffiti with our permacoating. Plastic, metal and glass surfaces will never be "a-tacked" again. Safe the environment, safe your engine, make it run much smoother and increase the power. But most of all safe between 10 and 20% of your bills spend at the petrol station. For both petrol and diesel engines. With our woodcoating it is protected for penetration of water. So no more water stains and the growth of algea and fungi is stopped. Wood will look like new for at least 10 years. 
We are working with the latest technical breakthrough in coating technology. Our cutting edge products will change the world.